21. Většina se může mýlit

V 16. lekci jsme poznali, že zkušenost sobotního odpočinku představuje významný lék na dnešní život plný stresu. Protože Bůh zná veškeré naše potřeby, určil každý sedmý den k našemu fyzickému odpočinku a duchovnímu občerstvení. Poté, co v šesti dnech stvořil svět, sedmého dne „odpočinul“, „požehnal jej“ a „posvětil“ (1. Mojžíšova 2,1-3).

Když Bůh svému lidu, Izraelcům, vydal desatero přikázání, vložil přikázání k zachovávání sedmého dne, soboty, do svého zákona (2. Mojžíšova 20,8-11). Podle tohoto přikázání je sobota památníkem Boží stvořitelské moci, dnem, kdy se máme zastavit a přemýšlet o krásách a divech jeho stvořitelského díla, den, v němž si můžeme odpočinout a věnovat se více než kdy jindy rodině.

Pro studium lekce použijte heslo, které jste dostali e-mailem. Pokud ještě nejste zaregistrováni, použijte přihlašovací formulář.

» POKRAČOVAT