20. Život ve společenství

Počátkem šedesátých let jistý Holanďan Andrew, převezl svým autem náklad Biblí přes rumunské hranice a komunistické stráže. Ubytoval se v hotelu a začal se modlit, aby ho Bůh zavedl do těch správných křesťanských společenství, kde by co nejlépe využili jeho výtisky Písma.

O víkendu Andrew zašel za recepčním v hotelu a zeptal se ho, kde by mohl najít nějaký kostel.

Recepční se na něj trochu udiveně podíval a odpověděl: „Takových, jak je znáte vy, tady moc nemáme. A kromě toho byste stejně nerozuměl jazyku.“

„Cožpak nevíte,“ odvětil Andrew, „že křesťané mají jistý druh společného jazyka?“

„Opravdu, a jaký?“

„Říká se mu agape.“

„Cožpak nevíte,“ odvětil Andrew, „že křesťané mají jistý druh společného jazyka?“

Pro studium lekce použijte heslo, které jste dostali e-mailem. Pokud ještě nejste zaregistrováni, použijte přihlašovací formulář.

» POKRAČOVAT