19. Vstup do křesťanského života

p>Jeden ze zástupců biblické školy v Africe poslal tuto zprávu:

„Před pěti lety jsem dostal žádost z Hlasu naděje, abych navštívil vězně, který studoval korespondenční biblický kurz. Předložil jsem tuto žádost zástupcům věznice, kteří mi dali své laskavé svolení. Protože student projevil hlubokou touhu proniknout do poselství Bible, pravidelně jsem ho navštěvoval.

Asi šest měsíců po mé první návštěvě vyjádřil student – vězeň přání přijmout křest a připojit se k církvi. Vedení věznice dalo svůj souhlas k zajištění všeho potřebného, aby se křest mohl uskutečnit ve vězení. Dozorci a ostatní vězni se shromáždili, aby byli svědky jednoho z nejdojemnějších křtů, jaký jsem kdy provedl.

Pro studium lekce použijte heslo, které jste dostali e-mailem. Pokud ještě nejste zaregistrováni, použijte přihlašovací formulář.

» POKRAČOVAT