18. Tajemství zdravého životního stylu

Současné výzkumy objevují pravdu, kterou jako první konstatovala Bible: lidské bytosti tvoří jednotný celek. To, co obvykle dělíme na tělesnou, mentální, společenskou a duchovní část, spolu skutečně navzájem souvisí a je neoddělitelné. Jinými slovy – to, co ovlivňuje mysl, působí také na tělo. Náš duchovní stav má vliv na naši tělesnou kondici a naopak. To, co má vliv na jednu stránku naší existence, se rovněž dotýká všech ostatních. Jsme jeden celek.

Pro studium lekce použijte heslo, které jste dostali e-mailem. Pokud ještě nejste zaregistrováni, použijte přihlašovací formulář.

» POKRAČOVAT