5. Most ke spokojenému životu

Vedle provizorního přístřeší na pustém ostrově ve středním Atlantiku našli jeho kostru. Bezejmenný námořník si vedl deník, který podrobně líčil jeho čtyřměsíční utrpení. V roce 1725 ho holandské loďstvo za nějaký, blíže neuvedený zločin, vysadilo na břeh ostrova Nanebevzetí. Brzy mu nezbylo nic jiného než pít želví krev, jen aby uhasil svou palčivou žízeň.

Tělesné utrpení toho muže bylo hrozné, ale z jeho deníku je cítit ještě daleko větší bolest – jeho tíživá vina. Vepsal do něj mučivá slova jako: „Jaké soužení pocítí bídní smrtelníci, kteří opustí stezky spravedlnosti a radují se, že rozšířili řady zatracených.“ Námořníkovo osamocení na opuštěném ostrově nejvýrazněji způsobovalo jeho vědomí odloučení od Boha. Právě to se pro něj nakonec stalo neunesitelným.

Pro studium lekce použijte heslo, které jste dostali e-mailem. Pokud ještě nejste zaregistrováni, použijte přihlašovací formulář.

» POKRAČOVAT